รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา
71 ม.5 วัดบ้านนาขนัน   ตำบลแก้งเหนือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045-953401 เบอร์แฟกส์ 045-953402
Email : srisutavithaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :