ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนศรีสุตาวิทยา เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และ เข้าร่วมวันครู สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,13:41   อ่าน 57 ครั้ง