ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-net)
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-net)
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,14:35   อ่าน 38 ครั้ง