ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,14:36   อ่าน 47 ครั้ง