ภาพกิจกรรม
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ด้วยระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 8,9,10,14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/drive/folders/1voPTwrvyJ3I3YfqHW7VMn9knPWxZ7zIA?fbclid=IwAR2OVT-t0kIHePK3Y92HyX8xjE0nkrZ1afK8ZIYUsNSHjlN_cgxo3wR1MXQ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,14:38   อ่าน 34 ครั้ง