ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่นที่ 7
ณ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม :
https://drive.google.com/drive/folders/119I_0N7sA-teTzj9qkcztZk-0bwkErjK?fbclid=IwAR3hSdZGNQy1FCDlr178fxB3rpp9FTFDcjyXqxq5-GTUb8hYBTPPoemCHvA
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,14:39   อ่าน 24 ครั้ง