ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ปีการศึกษา2565
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ณ จ.ชลบุรี – จ. ระยอง

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1crdnMoTFeLbPVl189Sc-VOLp51dBxsz9?fbclid=IwAR13zmxuDzEbAX7skBbdKiQfjc-Ai1cxV6IeQZNT9S_9VBo3ai2ZUdfyCmk
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,12:07   อ่าน 60 ครั้ง