ภาพกิจกรรม
เปิดทำการเรียนนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา เปิดทำการเรียนนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ผู้บริหารและคณะครู ได้กล่าวทักทายนักเรียนพร้อมทั้งแนะนำคุณครูที่ปรึกษา
ของแต่ละระดับชั้น และมีการแนะนำนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4
ณ ลานธรรมสภา วัดบ้านนาขนัน
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,12:45   อ่าน 20 ครั้ง