ภาพกิจกรรม
โครงการอบรบนักเรียนก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ได้จัดโครงการอบรบนักเรียนก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 โดยมีทั้งการอบรมเชิงวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ
และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และได้ผ่อนคลายก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,12:18   อ่าน 18 ครั้ง