ผู้เข้าชมขณะนี้

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

การแข่งขัน การประกวดภาพนิ่ง (infographics) ของกระทรวงวัฒนธรรม

imagesโรงเรียนศรีสุตาวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขัน
การประกวดภาพนิ่ง (infographics)
ของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ปี๒๕๖๔

 

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

acces09

ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหา วิชาภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย"

acces07

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหา วิชาภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาพระปริยัติธรรม"

acces08

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาพระปริยัติธรรม"

 

 

acces01ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ ครั้งที่ ๑๖ ๒๕๕๙

acces01ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ปริยัติร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ ๑๑ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

acces01ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

acces01สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ มอบโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ได้คะแนนเฉลี่ย การทดสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) อันดับที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

acces01

โรงเรียนศรีสุตาวิทยาร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพบก คว้ารางวัลระดับยอดเยี่ยม (Best of The Best)ชิงถ้วยรางวัล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

acces01