พิธีปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

620516 12พิธีปฐมนิเทศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีสุตาลังการ ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พระมหาบันทอน สุธีโร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถวายรายงานในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 620516 26620516 25620516 19620516 03620516 23