เปิดรับสมัครบุตรหลานเยาวชน

002โรงเรียนศรีสุตาวิทยาเปิดรับสมัคร บุตรหลานเยาวชนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑-ม.๖) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายระเอียดต่างๆได้ที่ นางสาว โสรญา ท่าหาญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โทร. 092-765-3759 หรือ ผ่านทางสำนักงานโรงเรียนศรีสุตาวิทยา แผนกสามัญศึกษา โทร.045-953401