ผู้เข้าชมขณะนี้

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

          วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนศรีสุตาวิทยา จัดประชุมคณะครูและบุคลากร ประจำเดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสุตาวิทยา เพื่อติดตามและขับเคลื่อนตามนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานสูงสุด

8