ผู้เข้าชมขณะนี้

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่๒ ประจำเดือนตุลาคม

ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา
ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่1 เพื่อป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส Covid- ๑๙
ณ โรงพยาบาลเขมราฐ

2