ผู้เข้าชมขณะนี้

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

สิ่งแวดล้อมโดยรอบ

สิ่งแวดล้อมบริเวรโรงเรียน

 

2564 07 13 112555


โรงเรียนศรุสุตาวิทยา 

 DSCF8334

อาคารสำนักงาน

 DSCF8362

ห้องประชุมและห้องเกียรติยศ

 DSCF8363

ห้องประชุมและห้องเกียรติยศ

 DSCF8339

ห้องสุขา

 DSCF8340

อาคารสำนักงาน

 DSCF8343

อาคารเรียน

 DSCF8349

อาคารเรียน

DSCF8354

ป้ายโรงเรียน

DSCF8355

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1

DSCF8368

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2

DSCF8370

ห้องวิทยาศาสตร์

 DSCF8358

อาคารเอนกประสงค์ (โดม)

 DSCF8382

ห้องพยาบาล

DSCF8380

หอกระจายข่าว

DSCF8386

ห้องสมุด

DSCF8390

ธรรมสภา

DSCF8347

 อ่างล้างมือ

DSCF8381

รถรับ-ส่ง นักเรียน

DSCF8383

รถรับ-ส่ง นักเรียน