คณะผู้บริหาร

พระมหาบันทอน สุธีโร ดร.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0904541954

พระมหาพงษศักดิ์ สิทฺธิเมธี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมนจันทร์ ปามุทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา