บุคลากรครู

พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0621695256

พระมหาเสถียร รตนญาโณ
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0619171903
อีเมล์ : punthon2557@gmail.com

นางสาวโสรญา ท่าหาญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0927653759

นางดรุณี กอทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0637865589
อีเมล์ : daruneek430@gmail.com

นางสาวอารีพร พุทธรักษา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0867871091
อีเมล์ : areepron2513@gmail.com

นางสาวศศิพร กำไรงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอติพัทธ์ นัยนามาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0928979538
อีเมล์ : atipat.nainamart@gmail.com